Islam w Polsce

Islam w Polsce pojawił się w XIV wieku.Islam w Polsce Jego wyznawcami byli Tatarzy polscy z rejonów Krymu czy Złotej Ordy. Następnymi wyznawcami byli mieszkający w Polsce arabscy kupcy, a także studenci arabscy biovico.pl/pl/produkty/biolevox-complex, którzy na studia przyjechali do Polski.https://dolcar.auto.pl/en/promocja/lotnisko-chopina/ Studenci przeważnie wracali do domu, jednak część z nich pozostała w Polsce. Po 1989 roku Polska otworzyła się na przybyszów z innych krajów. Szacuje się, że w Polsce jest około dwudziestu tysięcy wyznawców islamu. Wybudowanych zostało do tej pory jedenaście meczetów. Znajdują się one zarówno w większych polskich miastach, takich jak Gdańsk, Łódź, Kraków, Warszawa, Poznań, ale także mniejszych, takich jak Kruszyniany i Bohoniki.

– autor artykułu