islam duchowny

Co ciekawe, Zend-Avesta perski, święta księga Zoroastrianizmu, potężny religia założona około 1000 roku pne, cytuje utworzenie w tej samej kolejności. Porządek stworzenia w mitologii egipskiej, które z pewnością zostały znane pisarzy Rodzaju, jest ocean, słońce, atmosfera, ziemia, i niebo. [1] Istnieje wiele sprzeczności co do stworzenia w Biblii, jak powiedział w Księdze Rodzaju 1, takie jak Genesis 2, Ps 74: 13-17 i Ps 89:10, które nie są przedmiotem naszej dyskusji tutaj.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Będziemy patrzeć na Genesis 1 dla celów naszej dyskusji. Koran, święta księga islamu, który jest uważany przez pobożnych muzułmanów pochodzących bezpośrednio od Boga objawione Proroka Mahometa, w [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] 7. wieku naszej ery, odnosi się do biblijnej historii stworzenia. Sura 11 wers 6: „ukoronowana nad wodami, uczynił niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni.”

Upadek Adama jest bardzo podobny do perskiego mitu, ustanowione przed wiekami, w której Ahriman lub aryman (Duch ciemności i zła), działając za pośrednictwem węża, powoduje, że pierwszy człowiek wpaść poznania dobra i zła. Odmiany tej historii można znaleźć również w wielu mitach Bliskiego Wschodu. Są to rzeźby przedstawiające mężczyznę, kobietę, węża i drzewa. „Drzewo wiedzy” lub „Drzewo Życia” jest niemal uniwersalnym elementem mitologii Bliskiego Wschodu. [2]

W ostrym kontraście do koncepcji stworzenia przytoczonej w Genesis i innych źródeł, są tacy, którzy wierzą w ewolucyjnym procesie tworzenia opartych na, ich zdaniem, dobrze znane fakty naukowe i historyczne. Teoria ewolucji, w skrócie, polega na stopniowej zmianie gatunków roślin i innych żywych stworzeń, począwszy od bardzo prostych pojedynczych Celle formy życia oraz przeznaczonych dla zaawansowanych etapach życia, w tym ludzi. Zgodnie z tą koncepcją, małpy i ludzie mieli wspólnego przodka [3] Według społeczności naukowej.:

[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]
– autor artykułu