islam szyicki

Pięciu najczęstszych Religie świecie

Religia odgrywa ważną rolę w historii naszego świata. Wiedza religijna wygięte życie ludzi od czasów prehistorycznych. Judaizm, Islam, chrześcijaństwo, hinduizm i buddyzm zaszły duże uprawnienia w tworzeniu kultury zachodniej. Oni również odegrały istotną rolę w rozwoju życia Bliskiego Wschodu.najlepsze ubezpieczenie cywilizacje azjatyckie zostały dotknięte przez buddyjskich nauk.

Religia jest główną podstawą inspiracji dla sztuki. Domy kultu są jednymi z najpiękniejszych na świecie budynków. Wiele obrazy, rzeźby, książki, tańce, zdjęcia i Motion zostały utworzone z motywów religijnych.

Pięć religie wymienione w niniejszym eseju mają wspólną przynależność do 3 1/2 do 4 miliardów ludzi. Jest to około 80% całkowitej światowej populacji.

Judaizm jest jedną z najstarszych religii świata. Żydzi byli pierwszymi, którzy nauczają wiary w jednego Boga. Dwa inne znaczące religie ukształtowane z judaizmu są: chrześcijaństwo i islam. Żydzi wierzą, że Bóg wyśle ??Mesjasza (wybawiciela), aby je związać i prowadzić je na Jego drodze. Chrześcijanie wierzą, że Jezus jest Mesjaszem. Żydzi nie zgadzają; Przewidujemy, że jego przybycie w przyszłości. Judaizm uczy, że śmierć nie jest zakończeniem, oraz że istnieje inny świat czeka. Dokładne szczegóły dotyczące życia pozagrobowego nie są częścią wiary żydowskiej.

Chrześcijaństwo jest podstawą życia i nauczania Jezusa Chrystusa. Ludzie następujące chrześcijaństwo są znane jako "chrześcijanie". Oni wierzą w jednego Boga, który stworzył cały świat. Ich Bóg posłał swego Syna, Jezusa (o nazwie "Mesjasz") na świat, aby zbawić ludzkość od grzechu i uczynić życie wieczne dla nich możliwe. To syn umarł, aby osiągnąć ten cel. Jest to ten sam Bóg, który wyznawcy judaizmu kultu.

Islam jest nazwą religii sermonized przez Proroka Mahometa (P.B.U.H.).
domy z bali
- autor artykułu