Islam – nie tylko Koran i Allah

Allah to bóg w rozumieniu wszystkich gorliwych wyznawców religii islamskiej. Jest to bóstwo absolutne, które jest traktowane jako jedyne sacrum ludów arabskich i nie tylko, ponieważ religia islamska stanowi najbardziej dynamicznie rozwijającą się dzisiaj religię monoteistyczną na świecie. Pod kątem aktualnej liczby jej wyznawców, znajduje się na drugim miejscu, zaraz po najliczniejszej wyznaniowo wierze, jaką jest chrześcijaństwo. Poza wiarą w Allaha i czytaniem Koranu oraz podążaniem ścieżką życia ostatniego proroka Mojżesza, islam ma dużo więcej do zaproponowania, jeśli chodzi o tradycje, praktyki, kult, czy ceremoniały charakterystyczne dla tego systemu wierzeń. O tym więcej w poniższych fragmentach.
Wiara w proroków oraz wysłanników bożych – to wyróżnia często islam na tle innych systemów religijnych.

Dlatego, że wierzy się w rozmaitych reprezentantów Boga Allaha występujących w ziemskim świecie, prawdopodobnie nie odrzuca się wielu ksiąg świętych, które są typowe dla innych religii. Oczywiście Koran to zdecydowanie podstawa, bo w niej jest wszystko o Allahu i islamie a także byciu prawdziwym muzułmaninem, lecz nie zapominajmy, że omawiany system wierzeń stawia także na interpretację Pięcioksięgu, czyli Tory, Psalmów Dawidowych, czy Ewangelii. Allah wysyła do człowieka również Anioły, które są uduchowione, a każda jednostka ma dwóch swych aniołów stróży – notują one pozytywne i negatywne uczynki człowieka. W Koranie można już czytać o wysłannikach bożych, a ich wszystkich dzieli się na dwie grupy. Po pierwsze są to prorocy, czyli mędrcy ze Starego Testamentu oraz z Ewangelii, a także wysłannicy – a więc przedstawiciele ziemscy, którzy występowali wśród ludów arabskich.
Autor: