Islam - rola kobiet w społeczeństwie i religii

Pozycja kobiet w społeczeństwie islamu Historia i ewolucja roli kobiet w islamie Historia kobiet w islamie jest złożona i pełna zmian. W początkowych latach islamu kobiety miały pewną autonomię i były zaangażowane w społeczeństwo. Jednak wraz z upływem czasu i wpływem różnych czynników, ich rola uległa zmianie. Obecnie istnieją różnice w interpretacji zasad religijnych dotyczących …