Islam - znaczenie dla międzykulturowego dialogu i współpracy

Wprowadzenie Islam jest jedną z najważniejszych religii na świecie, posiadającą długą historię i bogatą kulturę. Islam to jedna z najważniejszych religii na świecie, która ma swoje korzenie w VII wieku. Jego historia sięga setek lat wstecz, a bogata kultura islamu obejmuje sztukę, architekturę, muzykę i literaturę. Jako druga największa religia na świecie, islam ma ogromne …