Judaizm – czym jest?

Do zdecydowanie najbardziej wiekowych systemów wierzeń bez dwóch zdań zaliczyć należy judaizm, który w zasadzie znajduje się na pierwszej pozycji w hierarchii najstarszych religii o charakterze monoteistycznym, czyli zakładających wyznawanie wiary w jedną istotę bożą. Jest to tradycyjny system wierzeń u Żydów, który zrodził się na obszarze współczesnej Palestyny. Za ojca judaizmu uznaje się zaś …

Buddyzm – rozwój

Religia buddyzmu jest czwartą na świecie pod kątem przede wszystkim najliczebniejszych jej wyznawców. Pojawiła się w czasach życia jej założyciela, czyli Siddhartha Gautamy, określanego jako główny mentor dusz buddystów oraz założyciel całej religii, częściej określanej jednakże przez prawdziwych buddystów jako system filozoficzny. Jaka była historia powstania buddyzmu w dzisiejszej jego postaci? Religia buddyjska kształtowała się …

Jak modli się muzułmanin?

Muzułmanie wyznają wiarę w Allah, Mahometa, reprezentując jedną z najstarszych na świecie religii o charakterze monoteistycznym. By jednak zostać uznanym za gorliwego wyznawcę tego systemu wierzeń, konieczne jest przestrzeganie wielu istotnych praktyk religijnych, o których szczegółowiej w dalszych częściach niniejszego artykułu. Po pierwsze, jak muzułmanin powinien odnosić się do kwestii wiary w dzień Sądu Ostatecznego. …

Islam w Polsce

Islam w Polsce pojawił się w XIV wieku. Jego wyznawcami byli Tatarzy polscy z rejonów Krymu czy Złotej Ordy. Następnymi wyznawcami byli mieszkający w Polsce arabscy kupcy, a także studenci arabscy, którzy na studia przyjechali do Polski. Studenci przeważnie wracali do domu, jednak część z nich pozostała w Polsce. Po 1989 roku Polska otworzyła się …

W co wierzą muzułmanie?

Muzułmanami określa się wyznawców religii monoteistycznej jaką jest islam. W językach arabskich na grupę gorliwych wiernych islamskich mówi się muslim. Tytułowy system wierzeń opiera się na rozmaitych tradycjach, a wśród nich jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i masowo szerzono prawo Szariatu, którego najważniejszymi źródłami są między innymi Koran oraz Sunna. Sunna poświęcona jest Mahometowi, …

Wiara i Islam

Islam to wiara w jednego Boga – w Allaha. Jest on, według jego wyznawców, doskonały, sprawiedliwy, wszechwiedzący. Nie można go przedstawiać ani z nim kogoś lub czegoś porównywać. Jeżeli chce się zostać muzułmaninem, trzeba przyrzec wierność Allahowi, wypowiadając wyznanie wiary, szahadę. Wypowiada się ją w obecności świadków, jednak niektórzy uważają, że wystarczy wypowiadać w samotności, …

Symbole judaizmu

Każdy system wierzeń posiada specyficzne symbole, które są podstawą zwyczaju danych wierzeń, a w konsekwencji tego stanowią coś na wzór znaku szczególnego charakteryzującego określony rodzaj religii. W przypadku najstarszej religii monoteistycznej, jaką niewątpliwie okazuje się być judaizm, można mówić o wyszczególnieniu dwóch nadrzędnych symboli, o których nieco więcej w poniższych fragmentach. Menora – to zdecydowanie …

Judaizm – podstawa wiary

Judaizm jest systemem wiary dawnego ludu izraelskiego, czyli Żydów. To tradycja przekazywana od zarania dziejów, a za jego twórcę uznaje się w dużym stopniu Mojżesza- najważniejszą postać biblijną dla Izraelczyków. Na czym opiera się ten rodzaj systemu wierzeń? Sprawdź poniżej. Judaizm bazuje przede wszystkim na wiernym trzymaniu się zasad, nauk i pouczeń zawartych w Pięcioksiągu, …

Islam – wiadomości ogólne

Do powszechnie znanych religii monoteistycznych w swym charakterze, a więc bazujących na istnieniu jednego bóstwa, niewątpliwie zaliczyć należy islam, który z roku na rok gromadzi coraz to większe grono zagorzałych wyznawców. Jest to, pod kątem liczebności wiernych, jeden z przodujących systemów wierzeń w hierarchii religijnej, co wynika z faktu, iż zajmuje on drugą pozycję w …

Judaizm – ciekawostki

Co warto wiedzieć na temat najstarszej religii monoteistycznej na świecie, jaką jest judaizm, czyli tradycyjny system wierzeń u Żydów? Poniżej prezentujemy ciekawy poradnik poświęcony kilku najważniejszym kwestiom związanym z tytułowym systemem wierzeń. Zachęcamy do jego poczytania wszystkich zainteresowanych. Za zdecydowanie główny symbol judaizmu uznaje się przede wszystkim Megan David, a zatem Gwiazdę Dawida. Jest to …