Islam - przemiany społeczne i polityczne: wpływ na równość płci

Przemiany społeczne w islamie Rozwój edukacji dla kobiet Przemiany społeczne i polityczne w islamie przyniosły znaczący rozwój edukacji dla kobiet. Dzięki temu coraz więcej dziewcząt ma dostęp do szkół i uczelni, co przyczynia się do zwiększenia ich świadomości i umiejętności. Zmiany w rolach społecznych Również role społeczne w społecznościach muzułmańskich uległy znaczącym zmianom. Kobiety coraz …