Jak zrozumieć i interpretować Koran - świętą księgę islamu

Wprowadzenie do Koranu Pochodzenie i znaczenie Koranu Koran jest uważany przez wyznawców islamu za słowo Boże przekazane przez proroka Mahometa. Powstał w VII wieku i jest podstawowym źródłem nauk i zasad religii muzułmańskiej. Struktura i organizacja tekstu Koran składa się z 114 sur, czyli rozdziałów, które są uporządkowane według długości. Każdy sur jest podzielony na …