Islam - współczesne wyzwania i perspektywy na przyszłość

Rola islamu w społeczeństwie Wzrost znaczenia islamu w ostatnich dekadach W ostatnich dekadach obserwujemy dynamiczny wzrost znaczenia islamu w społeczeństwie. Wielu ludzi zaczyna przywiązywać większą wagę do wartości i zasad tej religii. Wzrasta liczba wyznawców, a także rola islamu w polityce i gospodarce. Islam stał się jednym z najważniejszych czynników kształtujących współczesny świat. Konflikty związane …