Buddyzm w historii

Za twórcę buddyzmu uznaje się Buddę, czyli Siddhartha Gautama, który stworzył niniejszy system filozoficzny mniej więcej około szóstego stulecia, opuszczając swój dom rodzinny i udając się na duchową wędrówkę. Jego medytacje, koczowniczy tryb życia oraz wiążące się z tym ciągłe rozważania nad sensem żywota trwały ponad czterdzieści pięć lat. W tym czasie głosił on kazania, …

Buddyzm – rozwój

Religia buddyzmu jest czwartą na świecie pod kątem przede wszystkim najliczebniejszych jej wyznawców. Pojawiła się w czasach życia jej założyciela, czyli Siddhartha Gautamy, określanego jako główny mentor dusz buddystów oraz założyciel całej religii, częściej określanej jednakże przez prawdziwych buddystów jako system filozoficzny. Jaka była historia powstania buddyzmu w dzisiejszej jego postaci? Religia buddyjska kształtowała się …