Islam - wpływ na współczesne trendy społeczne i kulturowe

Wprowadzenie do islamu Historia i podstawowe zasady islamu Islam jest jednym z najstarszych i największych światowych systemów religijnych. Jego początki sięgają VII wieku n.e., kiedy to prorok Mahomet otrzymał objawienia od Allaha. Podstawowe zasady islamu obejmują jedność Boga, modlitwę pięć razy dziennie, jałmużnę, post w czasie Ramadanu i pielgrzymkę do Mekki. Rozprzestrzenianie się islamu na …