Islam - znaczenie i wpływ na życie codzienne

Wprowadzenie Krótki opis islamu i jego rola w świecie Islam jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się systemów religijnych na świecie. Jego głównym założeniem jest oddawanie czci Bogu i podporządkowanie się Jego woli. Islam wpływa na życie codzienne swoich wyznawców poprzez określenie zasad moralnych i etycznych, które mają być przestrzegane w każdej dziedzinie życia. …