Podstawa wiary muzułmańskiej

Kiedy przywoływana jest religia islam, od razu skojarzenia to muzułmanie, a także Koran – ich święta księga, czy Allah – jeden jedyny bóg wśród zbiorowości z arabskiego określanej mianem muslim. Nie są to jednakże jedyne tradycyjne znaki szczególne i główne symbole tego systemu wierzeń. Więcej na temat innych charakterystycznych elementów drugiej największej religii monoteistycznej na …

Jak modli się muzułmanin?

Muzułmanie wyznają wiarę w Allah, Mahometa, reprezentując jedną z najstarszych na świecie religii o charakterze monoteistycznym. By jednak zostać uznanym za gorliwego wyznawcę tego systemu wierzeń, konieczne jest przestrzeganie wielu istotnych praktyk religijnych, o których szczegółowiej w dalszych częściach niniejszego artykułu. Po pierwsze, jak muzułmanin powinien odnosić się do kwestii wiary w dzień Sądu Ostatecznego. …

Islam w Polsce

Islam w Polsce pojawił się w XIV wieku. Jego wyznawcami byli Tatarzy polscy z rejonów Krymu czy Złotej Ordy. Następnymi wyznawcami byli mieszkający w Polsce arabscy kupcy, a także studenci arabscy, którzy na studia przyjechali do Polski. Studenci przeważnie wracali do domu, jednak część z nich pozostała w Polsce. Po 1989 roku Polska otworzyła się …

W co wierzą muzułmanie?

Muzułmanami określa się wyznawców religii monoteistycznej jaką jest islam. W językach arabskich na grupę gorliwych wiernych islamskich mówi się muslim. Tytułowy system wierzeń opiera się na rozmaitych tradycjach, a wśród nich jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i masowo szerzono prawo Szariatu, którego najważniejszymi źródłami są między innymi Koran oraz Sunna. Sunna poświęcona jest Mahometowi, …

Wiara i Islam

Islam to wiara w jednego Boga – w Allaha. Jest on, według jego wyznawców, doskonały, sprawiedliwy, wszechwiedzący. Nie można go przedstawiać ani z nim kogoś lub czegoś porównywać. Jeżeli chce się zostać muzułmaninem, trzeba przyrzec wierność Allahowi, wypowiadając wyznanie wiary, szahadę. Wypowiada się ją w obecności świadków, jednak niektórzy uważają, że wystarczy wypowiadać w samotności, …

Islam – wiadomości ogólne

Do powszechnie znanych religii monoteistycznych w swym charakterze, a więc bazujących na istnieniu jednego bóstwa, niewątpliwie zaliczyć należy islam, który z roku na rok gromadzi coraz to większe grono zagorzałych wyznawców. Jest to, pod kątem liczebności wiernych, jeden z przodujących systemów wierzeń w hierarchii religijnej, co wynika z faktu, iż zajmuje on drugą pozycję w …

Judaizm – ciekawostki

Co warto wiedzieć na temat najstarszej religii monoteistycznej na świecie, jaką jest judaizm, czyli tradycyjny system wierzeń u Żydów? Poniżej prezentujemy ciekawy poradnik poświęcony kilku najważniejszym kwestiom związanym z tytułowym systemem wierzeń. Zachęcamy do jego poczytania wszystkich zainteresowanych. Za zdecydowanie główny symbol judaizmu uznaje się przede wszystkim Megan David, a zatem Gwiazdę Dawida. Jest to …

Islam – na czym polega?

Islam to religia monoteistyczna, która uchodzi od zarania dziejów za jeden z wiodących systemów wierzeń, stawianych na równi z chrześcijaństwem, bowiem mimo że chrześcijan jest o paręnaście procent więcej na całym świecie, akurat wyznawców islamu systematycznie przybywa i z roku na rok notuje się coraz większą liczbę gorliwie wyznających islam muzułmanów. To najbardziej dynamicznie rozwijająca …

Historia Islamu

Początki islamu sięgają pierwszego wieku naszej ery. Wtedy to miał żyć prorok Mahomet, urodzony w Mekce. Życie Mahometa zmieniła objawienie z 610 roku. Od tamtej pory mężczyzna stał się prorokiem, zaczął głosić swoje poglądy, przez co zmuszono go do opuszczenia Mekki. 622 rok, czyli rok ucieczki, uważany jest za pierwszy rok ery muzułmańskiej. W Medynie, …

Muzułmanie

Obecnie na świecie więcej jest wyznawców islamu niż wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego. Jednak jeśli policzyć chrześcijan ogólnie, to stanowią oni około 33 procent światowej populacji, a muzułmanie około 20 procent. Wzrost liczby wyznawców islamu łączy się z wysokim przyrostem naturalnym w porównaniu do krajów chrześcijańskich. Islam dzieli się na trzy grupy: sunnizm, szyizm, charydżyzm. Najwięcej na …