Historia i ewolucja islamu - od początków do dzisiejszych czasów

Początki islamu Życie Proroka Muhammada Życie Proroka Muhammada stanowi fundament islamu. Urodził się w Mekce w 570 roku. Jego młodość była pełna prób i cierpień, aż do momentu, gdy otrzymał pierwsze objawienie od Boga. Objawienie Koranu Objawienie Koranu było kluczowym momentem w historii islamu. Muhammad otrzymał objawienia od Boga przez anioła Gabriela, które zostały spisane …