Współczesne wyzwania społeczne i kulturowe związane z islamem

Wprowadzenie Krótka historia islamu Islam jest jednym z najmłodszych światowych religii, sięgającym VII wieku. Jego początki związane są z prorokiem Mahometem, który otrzymał objawienia od Allaha. W ciągu krótkiego czasu islam rozprzestrzenił się na Bliskim Wschodzie i Półwyspie Arabskim, a następnie na inne części świata. Jego rozwój był związany z podbojami terytorialnymi i wpływem na …