Judaizm – czym jest?

Do zdecydowanie najbardziej wiekowych systemów wierzeń bez dwóch zdań zaliczyć należy judaizm, który w zasadzie znajduje się na pierwszej pozycji w hierarchii najstarszych religii o charakterze monoteistycznym, czyli zakładających wyznawanie wiary w jedną istotę bożą. Jest to tradycyjny system wierzeń u Żydów, który zrodził się na obszarze współczesnej Palestyny. Za ojca judaizmu uznaje się zaś …

Symbole judaizmu

Każdy system wierzeń posiada specyficzne symbole, które są podstawą zwyczaju danych wierzeń, a w konsekwencji tego stanowią coś na wzór znaku szczególnego charakteryzującego określony rodzaj religii. W przypadku najstarszej religii monoteistycznej, jaką niewątpliwie okazuje się być judaizm, można mówić o wyszczególnieniu dwóch nadrzędnych symboli, o których nieco więcej w poniższych fragmentach. Menora – to zdecydowanie …

Judaizm – podstawa wiary

Judaizm jest systemem wiary dawnego ludu izraelskiego, czyli Żydów. To tradycja przekazywana od zarania dziejów, a za jego twórcę uznaje się w dużym stopniu Mojżesza- najważniejszą postać biblijną dla Izraelczyków. Na czym opiera się ten rodzaj systemu wierzeń? Sprawdź poniżej. Judaizm bazuje przede wszystkim na wiernym trzymaniu się zasad, nauk i pouczeń zawartych w Pięcioksiągu, …

Judaizm – ciekawostki

Co warto wiedzieć na temat najstarszej religii monoteistycznej na świecie, jaką jest judaizm, czyli tradycyjny system wierzeń u Żydów? Poniżej prezentujemy ciekawy poradnik poświęcony kilku najważniejszym kwestiom związanym z tytułowym systemem wierzeń. Zachęcamy do jego poczytania wszystkich zainteresowanych. Za zdecydowanie główny symbol judaizmu uznaje się przede wszystkim Megan David, a zatem Gwiazdę Dawida. Jest to …

Judaizm współcześnie i kiedyś

Dzisiejszy judaizm w dużym stopniu różni się od tego, który zrodził się wieki temu, będąc najstarszą i pierwszą religią monoteistyczną opierającą się na wyznawaniu wiary w Jahwe, czyli JHWH. W czym tkwią różnice? Przybliżymy to nieco w dalszych częściach niniejszego artykułu. Kalendarz żydowski występujący współcześnie związany jest z innym miesiącem księżycowym oraz bazuje na innym …

Bóg w religii żydowskiej

Religia żydowska to judaizm i opiera się ona na wyznawaniu wiary w Jahwe, czyli boga absolutnego, jednego i jedynego, co przesądza o tym, że judaizm stanowi monoteistyczny system wierzeń. Okazuje się on najbardziej charakterystyczny wśród współczesnych systemów wierzeń przede wszystkim z tego względu, że uchodzi za zdecydowanie najstarszą religię. Jahwe, co ciekawe i warte wyróżnienia …