Judaizm – czym jest?

Do zdecydowanie najbardziej wiekowych systemów wierzeń bez dwóch zdań zaliczyć należy judaizm, który w zasadzie znajduje się na pierwszej pozycji w hierarchii najstarszych religii o charakterze monoteistycznym, czyli zakładających read more

Symbole judaizmu

Każdy system wierzeń posiada specyficzne symbole, które są podstawą zwyczaju danych wierzeń, a w konsekwencji tego stanowią coś na wzór znaku szczególnego charakteryzującego określony rodzaj religii. W przypadku najstarszej religii read more

Judaizm – podstawa wiary

Judaizm jest systemem wiary dawnego ludu izraelskiego, czyli Żydów. To tradycja przekazywana od zarania dziejów, a za jego twórcę uznaje się w dużym stopniu Mojżesza- najważniejszą postać biblijną dla Izraelczyków. Na czym opiera read more