Judaizm – podstawa wiary

Judaizm jest systemem wiary dawnego ludu izraelskiego, czyli Żydów. To tradycja przekazywana od zarania dziejów, a za jego twórcę uznaje się w dużym stopniu Mojżesza- najważniejszą postać biblijną dla Izraelczyków. Na czym opiera się ten rodzaj systemu wierzeń? Sprawdź poniżej.
Judaizm bazuje przede wszystkim na wiernym trzymaniu się zasad, nauk i pouczeń zawartych w Pięcioksiągu, czyli inaczej Torze- świętej księdze jak nasza ogrzewanie nadmuchowe Biblia. Wyszczególnia się dokładnie pięć jej elementów, w tym na przykład Księgę Rodzaju, czy Księgę Liczb itd. Bóstwem w tej religii jest Jahwe. Warto wspomnieć, że spośród wszystkich systemów wiary, które są monoteistyczne w swym charakterze, a więc zakładają wyznawanie wiary w jedną istotę – sacrum, to właśnie judaizm stanowi religię, która jest zdecydowanie najstarsza i pojawiła się prawdopodobnie jako pierwsza.

Bóg Jahwe natomiast jest w niej jednym i jedynym sacrum, totalnym absolutem, do którego człowiek bezustannie dąży. Warto wspomnieć, że imię Jahwe nie jest wymieniane przez Żydów. By mówić o swym Bogu wyznawcy tej religii posługują się zapisem tetragramicznym, a więc w postaci skrótu – JHWH, czyli „Mój Pan” w tłumaczeniu na język polski. Co więcej, prawdziwy wyznawca judaizmu jest przekonany o tym, że przed stuleciami naród izraelski zawarł przymierze i dzięki temu jest narodem wybranym. Często religia ta jest oceniana jako w pewnym sensie ekskluzywna, a wynika to z faktu, że posiada mnóstwo wartości etycznych oraz silnie utrwalone tradycje przekazywane i pielęgnowane z pokolenia na pokolenie. Ponadto nie zapominajmy też, że z judaizmem łączy się postać Mojżesza.
Autor: