Islam – wiadomości ogólne

Do powszechnie znanych religii monoteistycznych w swym charakterze, a więc bazujących na istnieniu jednego bóstwa, niewątpliwie zaliczyć należy islam, który z roku na rok gromadzi coraz to większe grono zagorzałych wyznawców. Jest to, pod kątem liczebności wiernych, jeden z przodujących systemów wierzeń w hierarchii religijnej, co wynika z faktu, iż zajmuje on drugą pozycję w klasyfikacji najczęściej wyznawanych wiar, tuż po chrześcijaństwie.
Islam to religia monoteistyczna, jak już wspomnieliśmy to we wstępie, opiera się ona na wierze w Allaha, który jest absolutem i do niego powinna być doprowadzona w celu uzyskania wiecznego szczęścia jednostka ludzka po śmierci. Islam to natomiast określenie, które etymologicznie wywodzi się z arabskiego pojęcia aslam, a w dosłownym tłumaczeniu jest to pogodzenie się z wolą boską, czy też oddanie się woli Bożej. Często względem etymologicznego rozważania na temat terminu islam pojawia się także wzmianka o nawiązywaniu tego określenia do arabskiego wyrazu salam, które zaś tłumaczy się jako pokój. Z kolei na wyznawców tego systemu wierzeń mówi się muzułmanie, a więc o arabsku – muslim.

Za założyciela, ojca islamu uznaje się proroka Mahometa, który po Allahu jest w tej religii najważniejszą postacią. Mahomet nazywał się Muhammad Ibn Abd Allah. Żył on w okresie między pięćset siedemdziesiątym a sześćset trzydziestym drugim rokiem. Muzułmanie uznawali go za nadrzędną postać ich wiary, ponieważ stanowił on ostatniego z wysłanych im przez Boga proroków.
Autor: