Wiara i Islam

Islam to wiara w jednego Boga – w Allaha. Jest on, według jego wyznawców, doskonały, sprawiedliwy, wszechwiedzący. Nie można go przedstawiać ani z nim kogoś lub czegoś porównywać. Jeżeli chce się zostać muzułmaninem, trzeba przyrzec wierność Allahowi, wypowiadając wyznanie wiary, szahadę. Wypowiada się ją w obecności świadków, jednak niektórzy uważają, że wystarczy wypowiadać w samotności, ponieważ Allah jest świadkiem. Fundamentem wiary jest oddanie jednemu Bogu, który nie posiadał potomstwa. Wierzy się także w jego anioły, księgi – Koran, Toran i Ewangelię, jednak najważniejsza jest ta pierwsza księga, dwie pozostałe zostały, według muzułmanów zostały zafałszowane przez żydów i chrześcijan. Ważni w islamie są także prorocy.

Podobnie jak w chrześcijaństwie wierzy się w Dzień Sądu Ostatecznego, w którym to wszyscy zostaniemy ocenieni i osądzeni przez Boga. Muzułmanie wierzą też w przeznaczenie – w to, że wszystko, co spada na człowieka, związane jest z wolą Boga. Muzułmanie mają pięć obowiązków, które są filarami ich wiary. Pierwszy jest wyznanie wiary, drugim modlitwa pięć razy dziennie (osoby chore i dzieci – trzy razy), trzecim jałmużna dla biednych, czwartym post – ramadan w dziewiątym miesiącu roku muzułmańskiego, piątym pielgrzymka do Mekki. Pielgrzymkę każdy wierzący musi obyć przynajmniej raz w życiu. Z postu zwolnione są kobiety w ciąży, dzieci i chorzy. Jeżeli nie ma możliwości zorganizowania pielgrzymki, dopuszcza się pielgrzymkę do innego ważnego centrum islamskiego.Autor: