W co wierzą muzułmanie?

Muzułmanami określa się wyznawców religii monoteistycznej jaką jest islam. W językach arabskich na grupę gorliwych wiernych islamskich mówi się muslim.
Tytułowy system wierzeń opiera się na rozmaitych tradycjach, a wśród nich jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i masowo szerzono prawo Szariatu, którego najważniejszymi źródłami są między innymi Koran oraz Sunna. Sunna poświęcona jest Mahometowi, z kolei Koran to ogólnie święta księga islamska, w której spisane są wszelkie kwestie religijne związane z życiem muzułmanina, a także Allahem. Wracając jednakże do wspomnianego wcześniej Szariatu, to prawo będące zdecydowanie podstawą filozofii całego charakteryzowanego systemu wierzeń. To wyraz etyki, ale też i w dużym stopniu islamskiej estetyki, religii, ale i tradycji i historii oraz kultury ludów arabskich, które od stuleci wyrastają w oparciu o te wierzenia. Islam istnieje na kanwie pięciu niezmiennych dogmatów.

Po pierwsze, aby być muslim, czyli prawdziwie gorliwym muzułmaninem konieczne okazuje się wyznawanie wiary w tylko jednego boga, jakim jest Allah. To podstawa, ponieważ islam jest religią monoteistyczną. Kolejne dogmaty wskazują na szirk, czyli największy grzech człowieka, jaki polega na wyrzeczeniu się wiary w Boga. Jest to u muzułmańskiej zbiorowości nic innego, jak występowanie przeciwko tawhid. Muzułmanie mają wiele wspólnego z chrześcijaństwem, ale odrzucają z kolei wiarę w Trójcę Świętą. Poza tym, zakazane jest w tej religii, aby uosabiać jakikolwiek wizerunek boga, zwłaszcza w obrazach. Podobnie nie jest dopuszczalne malowanie ludzkich portretów, bo przecież człowiek został ukształtowany na wzór oraz podobieństwo istoty świętej.
Autor: