Jak modli się muzułmanin?

Muzułmanie wyznają wiarę w Allah, Mahometa, reprezentując jedną z najstarszych na świecie religii o charakterze monoteistycznym. By jednak zostać uznanym za gorliwego wyznawcę tego systemu wierzeń, konieczne jest przestrzeganie wielu istotnych praktyk religijnych, o których szczegółowiej w dalszych częściach niniejszego artykułu.
Po pierwsze, jak muzułmanin powinien odnosić się do kwestii wiary w dzień Sądu Ostatecznego. Czy ma się go spodziewać, czy też go odrzuca? Otóż, jak głosi Koran – święta księga, Dzień Sądu Ostatecznego na pewno nastąpi, a wtedy – podobnie jak i w chrześcijaństwie, rozumie się, że człowiek zostanie rozliczony ze swego ziemskiego życia. Wszystko w oparciu o zachowania, działania i uczynki, jakich dopuścili się w trakcie swego żywota – każdy z osobna. Koran zakłada, że człowiek jest istotą duchową, dlatego po śmierci jego dusza, po dniu Sądu Ostatecznego, albo przedostanie się do niebios- tam zazna wiecznego szczęścia, albo do piekła – gdzie będzie się dręczyć, nie mogąc zaznać szczęścia i spokoju. Ponadto, warto też wspomnieć o czymś analogicznym do naszego chrześcijańskiego czyśćca, a więc jest to tak zwane al-araf, czyli miejsce pośrednie.

Nie ma w Koranie sprecyzowanego, czy to miejsce jest chwilowe, czy stałe, ale uznaje się częściej, że to odpowiedni czyśćca. Co więcej, muzułmanie wierzą w zmartwychwstanie.
Wszyscy wyznawcy islamu muszą wierzyć w pięć filarów stanowiących podstawę ich wiary. Mowa o szahada – wyznaniu wiary, o zakat – jałmużnie, salat – modlitwie, a także hadżdż – pielgrzymce do świętej Mekki oraz saum, a więc poście.
Autor: