Buddyzm – rozwój

Religia buddyzmu jest czwartą na świecie pod kątem przede wszystkim najliczebniejszych jej wyznawców. Pojawiła się w czasach życia jej założyciela, czyli Siddhartha Gautamy, określanego jako główny mentor dusz buddystów oraz założyciel całej religii, częściej określanej jednakże przez prawdziwych buddystów jako system filozoficzny. Jaka była historia powstania buddyzmu w dzisiejszej jego postaci?
Religia buddyjska kształtowała się mniej więcej od piątego stulecia przed naszą erą już na szeroką skalę. Mimo, że Budda żył i działał, głosząc gorliwie swoje kazania i nauki wypływające z jego oświecenia w szóstym stuleciu, to właśnie po jego śmierci buddyzm nabrał wiatru w żagle, zaczynając się rozwijać na tyle rozlegle, że przede wszystkim zaraził swymi poglądami filozoficzno-religijnymi wszystkich mieszkańców Indii. Ojczyzną buddyzmu są Indie, które jednakże stanowią miejsce, w jakim dziś najbardziej rozwija się kompletnie inna religia, a mianowicie jest to hinduizm.
Buddyzm natomiast rozwijał się w Indiach systematycznie przez życie Buddy oraz po jego śmierci, to jest do roku około trzysta przed naszą erą, a ściślej- do czasu rządów cesarza Asoka reprezentującego ród Maurjów.

Wspomniany cesarz również zdecydował się przejść na buddyzm, a wszystko właśnie za sprawą silnego rozpowszechnienia tego systemu wierzeń w Indiach przez Gautamę. Z czasem buddyzm bardzo płynnie przechodził do Indonezji, Birmy, Sri Lanki, Tajlandii. W tych obszarach omawiany system filozoficzny utrzymuje się nadal.
Autor: