Buddyzm w historii

Za twórcę buddyzmu uznaje się Buddę, czyli Siddhartha Gautama, który stworzył niniejszy system filozoficzny mniej więcej około szóstego stulecia, opuszczając swój dom rodzinny i udając się na duchową wędrówkę. Jego medytacje, koczowniczy tryb życia oraz wiążące się z tym ciągłe rozważania nad sensem żywota trwały ponad czterdzieści pięć lat. W tym czasie głosił on kazania, bazując na wnioskach, które przez lata udało mu się zgromadzić na koncie, stając się dla wielu wiernych zwolenników jego nauk – kaznodzieją, nauczycielem oraz misjonarzem.
Ojczyzną buddyzmu jako systemu wierzeń okazują się Indie, niemniej jednak na chwilę obecną właśnie w tym kraju nie ma praktycznie wcale buddystów. Wynika to z faktu, że buddyzm w tym zakątku świata został wyparty przez hinduizm. Budda wędrował przez całe Indie, w szczególności przez obszary północne.

Na dziś dzień natomiast buddyzm okazuje się przede wszystkim jedną z pięciu najpowszechniejszych religii świata, wpisując się na czwartej pozycji, tuż za chrześcijaństwem, islamem oraz hinduizmem. Budda zmarł w roku 486 przed naszą erą, ale prawdziwy buddyzm na potężną skalę zaczął się właśnie dopiero po jego śmierci. Wtedy to nastąpiło pierwsze spotkanie wyznawców głoszonych przez Siddhartha Gautamę nauk. Ponadto, warto także wyszczególnić fakt, iż to wówczas pojawił się specyficzny podział na słowa Buddy, który w języku buddystów określa się mianem sutry. Co więcej, wtedy wykrystalizowała się również jego filozofia, a więc abhidharma oraz reguły zakonne, które po dziś dzień obowiązują mnichów – vinaya.
Autor: