Podstawa wiary muzułmańskiej

Kiedy przywoływana jest religia islam, od razu skojarzenia to muzułmanie, a także Koran – ich święta księga, czy Allah – jeden jedyny bóg wśród zbiorowości z arabskiego określanej mianem muslim. Nie są to jednakże jedyne tradycyjne znaki szczególne i główne symbole tego systemu wierzeń. Więcej na temat innych charakterystycznych elementów drugiej największej religii monoteistycznej na świecie zaprezentujemy w dalszych akapitach.
Wiara w anioły- to zdecydowanie bardzo istotna część wyznania muzułmanów. Wynika to bowiem z faktu, że muslim przywiązują na podstawie Sunny, a więc Tradycji w dosłownym tłumaczeniu – nauk Mahometa i opisów jego dziejów, a także w oparciu o świętą księgę Koran – ogromną wagę zwłaszcza do niebiańskich istot anielskich, jakie według tej religii odznaczają się posiadaniem duchowej natury.

telewizja internet Rumia />

Kluczowe okazuje się to, aby prawdziwie gorliwy muzułmanin zwracał uwagę na otaczające go anioły, ponieważ są one w pewnym sensie „wysłannikami” Boga Allaha. To anioły przenoszą informacje i komunikaty do narodu muzułmańskiego, stanowiąc „gońców” Allaha i działając całkowicie zgodnie z wolą absolutnego boga. Co więcej, Koran mówi o tym, że każda jednostka ludzka oparta jest na posiadaniu swego duchowego patrona, czyli coś na wzór naszego Anioła Stróża, tyle że nie jednego, zaś dwóch dla każdej jednostki. Aniołowie zbierają wiedzę na temat ludzi, notując ich dobre uczynki oraz również złe występki. Do kluczowych niebiańskich istot duchowych zwanych w islamie Aniołami zaliczyć trzeba przede wszystkim Gabriela, czyli po arabsku Gibril, Izraiil czyli Izraela, Mikail czyli Michała oraz Israil, a więc Rafała.
Autor: