Pomoc dla ofiar przemocy

Jak pokazują najnowsze badania w naszym kraju bardzo duża liczba osób doświadczyła w swym dzieciństwie przemocy. Oczywiście wielu z nas będzie uważało, że tyczy się to tylko osób, które były bite. Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, iż przemoc może być także i psychiczna. I nie raz jest ona gorsza. Gdy taka przemoc fizyczna będzie stosowana z przerwami. Natomiast przemoc psychiczna może odbywać się cały czas.

Wówczas jest to krzyczenie na drugą osobę, poniżanie jej. Na pewno wiele takich osób nigdy już nie odzyska pewność siebie. Co gorsza są także i przypadki, kiedy to takie osoby nie wytrzymywały presji i decydowały się na samobójstwo. Dlatego też należy bardzo dużo mówić właśnie o przemocy. Również my nie powinniśmy bać się reagować, gdy zauważymy, że koło nas w rodzinie dzieją się różne niebezpieczne zachowania. Tylko w taki sposób będziemy mogli pomagać osobom. Również w mediach coraz częściej mówi się o ofiarach przemocy oraz o tym jak reagować na takie zachowanie w naszym otoczeniu. Ma na celu uświadomienie nam tego poważnego problemu.