Studia licencjackie

Studia licencjackie to studia pierwszego stopnia, na które można wybrać się po zdaniu matury. Różne uczelnie mają różne wymagania wobec chętnych do rozpoczęcia nauki. Zazwyczaj zwracają uwagę na wyniki maturalne, ale czasem read more