Szkolenia dla pracowników wszystkich branż

Ośrodki szkoleniowe organizują szkolenia dla różnych branż, na przykład szkolenia z obsługi klienta dla sprzedawców, szkolenia z systemów rezerwacyjnych dla pracowników biur podróży i tak dalej. Jednak niektóre ze szkoleń skierowane są praktycznie do wszystkich pracowników wszystkich branż, a także do osób bezrobotnych.

Są to szkolenia otwarte, nierzadko dofinansowane (na przykład z Unii Europejskiej). Do takich szkoleń możemy zaliczyć między innymi szkolenia ze sztuki autoprezentacji, szkolenia ze skutecznej komunikacji, szkolenia z kreatywności, szkolenia z radzenia sobie ze stresem, szkolenia z zarządzania czasem czy szkolenia z asertywności. Dzięki uczestnictwu w tych i innych szkoleniach będziemy sobie lepiej radzić na swoim stanowisku pracy, a przede wszystkim polepszą się nasze kontakty z innymi (niezależnie od tego czy w pracy mamy kontakt z klientami, z dużą grupą współpracowników, tylko z szefem czy na przykład z dostawcami). Szkolenia z tak zwanych umiejętności „miękkich” zwiększą naszą szansę na znalezienie pracy oraz na awans.
Artykuł dzięki: