Nauka na studiach wyższych

Część osób po maturze decyduje się na kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Do wyboru mają studia inżynierskie, studia licencjackie lub studia magisterskie jednolite (tych jest jednak coraz mniej), po studiach licencjackich i po studiach inżynierskich mogą iść na studia magisterskie, a następnie również na studia podyplomowe lub na studia doktoranckie.

Jednak większość studentów kończy naukę na studiach pierwszego stopnia (czyli na studiach inżynierskich lub studiach licencjackich) lub na studiach drugiego stopnia (czyli na studiach magisterskich). Podczas studiów studenci zaliczają różne przedmioty, piszą kolokwia, pod koniec semestru zimowego i letniego podchodzą do egzaminów, na ostatnim roku studiów każdego stopnia piszą pracę dyplomową, a studia kończą się obroną. Poza tym podczas studiów mogą skorzystać z wymiany studenckiej i przez pewien czas chodzić na uczelnię w obcym kraju. Każdy kierunek studiów daje nam możliwość podjęcia różnych zawodów i pracowania w przyszłości w różnego typu firmach, placówkach.
Artykuł dzięki: