Studia magisterskie

Po ukończeniu studiów licencjackich lub inżynierskich możemy wybrać się na studia magisterskie drugiego stopnia. Od nas zależy, czy wybierzemy taki sam kierunek jak na studiach pierwszego stopnia czy zdecydujemy się na inny. Jednak musimy pamiętać, że wybierając kierunek należący do innego wydziału, zazwyczaj będziemy musieli zdać różnice programowe. Czasem też nie ma możliwości zdawania na studia drugiego stopnia na wybranym kierunku, jeżeli nie skończyliśmy konkretnego kierunku na studiach pierwszego stopnia.

Dlatego powinniśmy przejrzeć wymagania, jakie ma dana uczelnia. Studia magisterskie trwają dwa lata i kończą się obroną pracy dyplomowej – pracy magisterskiej, którą piszemy zazwyczaj przez ostatnie dwa semestry studiów. Jeżeli po studiach magisterskich chcemy kontynuować naukę, możemy wybrać studia podyplomowe lub studia doktoranckie. Studia magisterskie to nie tylko studia drugiego stopnia, ale także studia jednolite zastępujące studia pierwszego i drugiego stopnia. Tych jest jednak coraz mniej.
Artykuł dzięki: