Symbolika muzułmańska

Jeżeli ktoś wyznaje wiarę w islam, obowiązkowo musi przestrzegać tradycji i praktyk, jak to zresztą bywa w każdej jednej religii, ale dodatkowo zmuszony jest szanować od zarania dziejów przyjętą symbolikę tego systemu wierzeń. Do najważniejszych znaków szczególnych islamu, zalicza się nie tylko czytanie Koranu, pięciokrotne modlenie się w ciągu doby, czy pielgrzymki do Mekki. To …

Islam – nie tylko Koran i Allah

Allah to bóg w rozumieniu wszystkich gorliwych wyznawców religii islamskiej. Jest to bóstwo absolutne, które jest traktowane jako jedyne sacrum ludów arabskich i nie tylko, ponieważ religia islamska stanowi najbardziej dynamicznie rozwijającą się dzisiaj religię monoteistyczną na świecie. Pod kątem aktualnej liczby jej wyznawców, znajduje się na drugim miejscu, zaraz po najliczniejszej wyznaniowo wierze, jaką …