Judaizm – ciekawostki

Co warto wiedzieć na temat najstarszej religii monoteistycznej na świecie, jaką jest judaizm, czyli tradycyjny system wierzeń u Żydów? Poniżej prezentujemy ciekawy poradnik poświęcony kilku najważniejszym kwestiom związanym z tytułowym systemem wierzeń. Zachęcamy do jego poczytania wszystkich zainteresowanych.
Za zdecydowanie główny symbol judaizmu uznaje się przede wszystkim Megan David, a zatem Gwiazdę Dawida. Jest to para przeplatających się ze sobą trójkątów, a więc gwiazda sześcioramienna. Ponadto, za symbol naczelny judaizmu określa się także świecznik siedmioramienny, który jest podstawowym elementem w herbie kraju izraelitów. Nie zapominajmy także o synagogach, bez których nie mogłaby istnieć żadna forma kultu tej religii. To podstawowe miejsce spotkań, modlitw i medytacji.

W naszym kraju na synagogi istnieje również dodatkowe określenie, jakim jest pojęcie bożnic.
Co do kultu w judaizmie, to istotne jest wspomnienie, że Żydzi nie nazywają swego Boga po imieniu, czyli nie można u nich używać słowa Jahwe, za to posługują się specyficznym zapisem skrótowym, jaki brzmi JHWH. Co więcej, świętą księgą tej religii jest Tora, która składa się z pięciu elementów – zupełnie czemu innemu poświęconych rozdziałów, więc stąd jej formalne określenie- Pięcioksiąg. Kiedy Żydzi oddają się modlitwie, w pewnym sensie przypomina to również i nasze nabożeństwa, bowiem poza słowną modlitwą, modlenie się i połączenie z Bogiem wyraża się śpiewem. W judaizmie nie wolno przedstawiać wizerunku Jahwe, jest to odmienne od naszego systemu wierzeń. Co więcej, ta religia posiada dokładnie sześćset trzynaście rozmaitych nakazów oraz zakazów, a wszystkie one zostały ujęte w świętej księdze.
Autor: