Judaizm – czym jest?

Do zdecydowanie najbardziej wiekowych systemów wierzeń bez dwóch zdań zaliczyć należy judaizm, który w zasadzie znajduje się na pierwszej pozycji w hierarchii najstarszych religii o charakterze monoteistycznym, czyli zakładających wyznawanie wiary w jedną istotę bożą.
Jest to tradycyjny system wierzeń u Żydów, który zrodził się na obszarze współczesnej Palestyny. Za ojca judaizmu uznaje się zaś proroka Mojżesza, którego po hebrajsku określa się jako Mosze. Judaizm bardzo często określany jest przez jego wyznawców za religię mojżeszową. Jeszcze inne określenie wskazuje na mozaizm. Wśród wszystkich postaci chrześcijańskich wyszczególnionych w świętej księdze Biblii, dla Żydów to Mojżesz jest nie tylko głównym prorokiem, ale i najistotniejszą osobistością z grona świętych.
Mojżesz żył w trzynastym stuleciu przed naszą erą, a jak głoszą karty historii wywodził się z plemienia Lewitów, które uchodziło wówczas za ród kapłański. Jest inicjatorem przymierza do jakiego doszło między Izraelczykami oraz Istotą Bożą.

To on wyzwolił lud izraelski z egipskiej niewoli. To także jego zasługą okazuje się dowodzenie ludem zmierzającym do Ziemi Obiecanej. Ponadto, w praktykach żydowskich bardzo ważne miejsce zajmuje przede wszystkim Tora – Pięcioksiąg, a więc święta księga, którą zdaniem wyznawców judaizmu stworzył właśnie Mojżesz. Dlaczego Pięcioksiąg? Bo jak wskazuje na to już samo nazewnictwo, składa się ona z pięciu części- Bereszit, czyli Księga Rodzaju, Bamidbar – Księga Liczb, Dewarim- Księga Powtórzonego Prawa, Szemot- Księga Wyjścia, Wajikra, czyli Księga Kapłańska. Samo określenie Tora nazywające tę świętą księgę to natomiast w dosłownym tłumaczeniu Zakon, Prawo, albo również Nauka, Pouczenie.
Autor: