Judaizm – czym jest?

Do zdecydowanie najbardziej wiekowych systemów wierzeń bez dwóch zdań zaliczyć należy judaizm, który w zasadzie znajduje się na pierwszej pozycji w hierarchii najstarszych religii o charakterze monoteistycznym, czyli zakładających wyznawanie wiary w jedną istotę bożą.
Jest to tradycyjny system wierzeń u Żydów, który zrodził się na obszarze współczesnej Palestyny. Za ojca judaizmu uznaje się zaś proroka Mojżesza, którego po hebrajsku określa domy z bali całoroczne się jako Mosze. Judaizm bardzo często określany jest przez jego wyznawców za religię mojżeszową. Jeszcze inne określenie wskazuje na mozaizm. Wśród wszystkich postaci chrześcijańskich wyszczególnionych w świętej księdze Biblii, dla Żydów to Mojżesz jest nie tylko głównym prorokiem, ale i najistotniejszą osobistością z grona świętych.
Mojżesz żył w trzynastym stuleciu przed naszą erą, a jak głoszą karty historii wywodził się z plemienia Lewitów, które uchodziło wówczas za ród kapłański. Jest inicjatorem przymierza do jakiego doszło między Izraelczykami oraz Istotą Bożą.

To on wyzwolił lud izraelski z egipskiej niewoli. To także jego zasługą okazuje się dowodzenie ludem zmierzającym do Ziemi Obiecanej. Ponadto, w praktykach żydowskich bardzo ważne miejsce zajmuje przede wszystkim Tora – Pięcioksiąg, a więc święta księga, którą zdaniem wyznawców judaizmu stworzył właśnie Mojżesz. Dlaczego Pięcioksiąg? Bo jak wskazuje na to już samo nazewnictwo, składa się ona z pięciu części- Bereszit, czyli Księga Rodzaju, Bamidbar – Księga Liczb, Dewarim- Księga Powtórzonego Prawa, Szemot- Księga Wyjścia, Wajikra, czyli Księga Kapłańska. Samo określenie Tora nazywające tę świętą księgę to natomiast w dosłownym tłumaczeniu Zakon, Prawo, albo również Nauka, Pouczenie.
Autor: