Półkolonie dla dzieci

Jak wiadomo nie każdy z nas będzie miał możliwość wysłania swego dziecka na wakacje dlatego też bardzo często organizowane są kolonie w miastach. Polegają one na tym, że w czasie trwania wakacji każdego dnia zbierają się wszystkie zainteresowane osoby i wspólnie planują czas wolny. Oczywiście nad tym wszystkim czuwa osoba organizująca kolonie. I podczas takich …

Pomoc dla biednych

Na pewno w wielu naszych miastach żyją osoby biedne. I ważne jest to by stale im pomagać. Dzięki temu będą miały one szansę na normalne życie. Oczywiście głównie pomoc ta powinna być w rękach urzędników, ale jak wiadomo nie zawsze tak jest. I wówczas to my samo możemy pomagać takim potrzebującym osobom. Wówczas, gdy wiemy …

Buddyzm w historii

Za twórcę buddyzmu uznaje się Buddę, czyli Siddhartha Gautama, który stworzył niniejszy system filozoficzny mniej więcej około szóstego stulecia, opuszczając swój dom rodzinny i udając się na duchową wędrówkę. Jego medytacje, koczowniczy tryb życia oraz wiążące się z tym ciągłe rozważania nad sensem żywota trwały ponad czterdzieści pięć lat. W tym czasie głosił on kazania, …

Podstawa wiary muzułmańskiej

Kiedy przywoływana jest religia islam, od razu skojarzenia to muzułmanie, a także Koran – ich święta księga, czy Allah – jeden jedyny bóg wśród zbiorowości z arabskiego określanej mianem muslim. Nie są to jednakże jedyne tradycyjne znaki szczególne i główne symbole tego systemu wierzeń. Więcej na temat innych charakterystycznych elementów drugiej największej religii monoteistycznej na …

Judaizm – czym jest?

Do zdecydowanie najbardziej wiekowych systemów wierzeń bez dwóch zdań zaliczyć należy judaizm, który w zasadzie znajduje się na pierwszej pozycji w hierarchii najstarszych religii o charakterze monoteistycznym, czyli zakładających wyznawanie wiary w jedną istotę bożą. Jest to tradycyjny system wierzeń u Żydów, który zrodził się na obszarze współczesnej Palestyny. Za ojca judaizmu uznaje się zaś …

Buddyzm – rozwój

Religia buddyzmu jest czwartą na świecie pod kątem przede wszystkim najliczebniejszych jej wyznawców. Pojawiła się w czasach życia jej założyciela, czyli Siddhartha Gautamy, określanego jako główny mentor dusz buddystów oraz założyciel całej religii, częściej określanej jednakże przez prawdziwych buddystów jako system filozoficzny. Jaka była historia powstania buddyzmu w dzisiejszej jego postaci? Religia buddyjska kształtowała się …

Jak modli się muzułmanin?

Muzułmanie wyznają wiarę w Allah, Mahometa, reprezentując jedną z najstarszych na świecie religii o charakterze monoteistycznym. By jednak zostać uznanym za gorliwego wyznawcę tego systemu wierzeń, konieczne jest przestrzeganie wielu istotnych praktyk religijnych, o których szczegółowiej w dalszych częściach niniejszego artykułu. Po pierwsze, jak muzułmanin powinien odnosić się do kwestii wiary w dzień Sądu Ostatecznego. …

Islam w Polsce

Islam w Polsce pojawił się w XIV wieku. Jego wyznawcami byli Tatarzy polscy z rejonów Krymu czy Złotej Ordy. Następnymi wyznawcami byli mieszkający w Polsce arabscy kupcy, a także studenci arabscy, którzy na studia przyjechali do Polski. Studenci przeważnie wracali do domu, jednak część z nich pozostała w Polsce. Po 1989 roku Polska otworzyła się …

W co wierzą muzułmanie?

Muzułmanami określa się wyznawców religii monoteistycznej jaką jest islam. W językach arabskich na grupę gorliwych wiernych islamskich mówi się muslim. Tytułowy system wierzeń opiera się na rozmaitych tradycjach, a wśród nich jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i masowo szerzono prawo Szariatu, którego najważniejszymi źródłami są między innymi Koran oraz Sunna. Sunna poświęcona jest Mahometowi, …

Wiara i Islam

Islam to wiara w jednego Boga – w Allaha. Jest on, według jego wyznawców, doskonały, sprawiedliwy, wszechwiedzący. Nie można go przedstawiać ani z nim kogoś lub czegoś porównywać. Jeżeli chce się zostać muzułmaninem, trzeba przyrzec wierność Allahowi, wypowiadając wyznanie wiary, szahadę. Wypowiada się ją w obecności świadków, jednak niektórzy uważają, że wystarczy wypowiadać w samotności, …